Projektet

BAKGRUND

HANDELSLÄCKAGE – ETABLERINGSINTRESSE - KONSUMENTBEHOV

Raseborg har ett omfattande handelsläckage av framförallt specialvaror där konsumenten gärna vill ha valfrihet och tillgänglighet. Att behöva resa till Lojo eller Helsingfors för att göra eftertraktade inköp är inget man eftersträvar. Västnyland saknar de ledande aktörerna inom dagligvaror och livsmedel samt många av de ledande aktörerna inom Mode, Sport och Fritid segmenten. Etableringsintresse finns och marknadens ledande aktörer har ett bra beslutsgrundlag för sina etableringsplaner i regionen. Oavsett vilken aktör vi väljer så är deras etableringsbeslut baserat på en hög marknadskunskap inom sitt varusegment. Konsumenten vill ha valfriheten att handla varugrupper, varumärken och produkter till marknadens bästa priser så nära hemorten som möjligt. Att resa 60-90 km en väg för billiga livsmedel och andra eftertraktade produkter borde inte vara nödvändigt. Konsumenten värdesätter sin fritid och vill göra sina inköp när det passar henne. Tillgänglighet i form av öppettider, helgöppet, närhet, lokalisering, parkering etc. är ett krav som växer sig starkare bland konsument och invånare.

FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRTÄTA STADSKÄRNAN – MOTVERKA STADSKÄRNA DÖD – INNOVATIVA LÖSNINGAR

Stads- och kommunstrukturen i den Västnyländska marknaden gör att alla externa handelsetableringar kommer att försvåra stadskärnornas överlevnad. Landskapsplanen tillåter därför inga etableringar av storenheter utanför stadscentrumen. Ekenäs är i Landskapsplanen utpekad som Regioncentrum och etablering av köpcentrum respektive storenheter måste planeras i centrumnära miljö. I tider då stadskärnor utarmas och dör ut på grund av externa handelsetableringar krävs innovativa lösningar på konceptutveckling, byggteknik, logistik, miljö, arkitektur etc. för att möjliggöra nödvändiga etableringar i stadskärnor. När en järnväg på ett effektivt sätt skär igenom stadskärnan krävs mer än en järnvägsövergång för att förbinda stadsdelar med varandra.

En handelsetablering i Norra Hamnen utan livsmedel och utan nödvändig byggrätt för att kunna bygga ett köpcentrum baserat på konsument behov är orealistisk – Därför har vi bett staden om en större byggrätt och ändring av detaljplanen. När vi på historisk mark, i kvarteret utvecklar ett nytt koncept, förtätar stadskärnan med innovativ arkitektur och byggteknik väljer vi samarbetspartner som har nödvändig kunskap och erfarenhet från kommersiella projekt i stadskärnor.

KONCEPTET

MODERNA PRINCIPER – TILLGÄNGLIGHET – HELA FAMILJEN

Pier 25 följer de senaste trender inom handelsetablering där man vill förtäta och vitalisera centrummiljöer. Vårt köpcenter skall bygga på moderna principer där alla målgrupper skall finna sig tillrätta. Varuutbudet skall vara generöst och anpassat till vad som saknas idag. Konsumenten har tillgång till PIER 25 från gatunivå på både nedre och översta planet samt från parkeringshus med 500 p-platser.

Dagens, och i ännu starkare grad morgondagens konsumenter, eftersträvar en valfrihet där rationella och effektiva inköp gärna blandas med att besöket i ett köpcentret blir en upplevelse där man kan träffas och umgås. När fler och fler dubbelarbetar blir tillgängligheten och service allt viktigare. Tillgänglighet är mer än lokalisering, parkeringslösningar och kommunikationer – Generösa öppettider  där också helgöppet är en självklarhet är en viktig faktor för både invånare och besökande.

PIER 25 skall vara en naturlig mötesplats för Raseborgare och tillresande. PIER 25 med sina ca: 18 000 m2 och ca: 25-30 butiker inom de flesta varugrupper kommer att göra Raseborg och Ekenäs intressantare. Varuutbudet såväl som service och köpcentrets agerande skall spegla invånarnas och inte minst barnfamiljens behov.

Pier 25 – familjens naturliga mötes och handelsplats