ArkitektmaterialARKITEKTUR

Nylands förbund har i sin landskapsplan för Nyland definierat Ekenäs som regioncentrum.

Vårt mål är att ge det aktuella köpcentret en arkitektonisk gestalt som främjar avsikterna i Landskapsplanen. Vi har därför eftersträvat att hela och förstärka stadsbygget så att köpcentret respektfullt ansluts till den befintliga omgivningen och till det nya bostadsområdet som nu planeras. Kronomagasinet förblir en fristående byggnad.

Höjdskillnaderna på området möjliggör ingångar från Kronotorget, ändan av Järnvägsgatan och Candelinsgatan. Huvudingången är placerad vid Kronotorget och markeras med ett torn.

Fasaden mot torget och Ystadsgatan är uppdelad i enheter i en småskalig, stadsmässig rytm. Fasaden mot havsviken ger associationer till sjöfart. Fasaden mot Candelinsgatan finlemmas genom veckning och förses med klängväxter. Gatans norra sida trädplanteras. Alla fasader rappas och målas förutom byggnadsdelen mot havsviken, som görs i stål/glas.

Planlösninen är flexibel och skapar förutsättningar för snabba förändringar. Butikerna grupperas kring en inre ljusgård i fyra våningar. Från de olika våningsplanen har man utsikt över torget och havsviken. Café och restaurang förbinder ljusgården med Kronotorget och kajen.

 

 

3D PLAN

 

 

 

 

RITNINGAR

 

 

 

 

VYER