Historiens vingslag över Pier 25

EKENÄS – HANDELSHAMNEN – NORRA HAMNEN – PIER 25

Kärt barn har många namn. På vår destination har handel varit en gemensam nämnare genom tiderna. Hansan var ett kommersiellt och politiskt förbund mellan handelsstäder runt Östersjön och Nordsjön från mitten av 1100-talet till mitten på 1600-talet. Hansan dominerade handeln i Östersjön under lång tid och påverkade också Ekenäs utveckling och historia.

Redan på 1200-talet är Ekenäs nämnd som hamn mellan Tvärminne och Jussarö i det Danska itiniariet. Raseborg slott i Snappertuna uppfört under 1300-talet hade handelspolitiska uppgifter genom att försvara svenska intressen gentemot Hansastaden Reval. När Ekenäs blev förvaltningscentrum 1528 i Raseborg län förlorade slottet sin betydelse.

År 1546 fick Ekenäs sina stadsrättigheter av Gustav Vasa, fortfarande med handelspolitiska motiv att värna svenska intressen mot Hansan i Östersjön. Ekenäs skriver nu in sig i historien som en av Finlands äldsta städer. Handelshamnen senare också benämnd Norra Hamnen hade en livlig verksamhet ända fram till 1870-talet, då hamnen i Hangö togs i bruk. Som ett resultat av den nya hamnen i Hangö fick Ekenäs järnvägs- och broförbindelse över Pojoviken 1873-1874 förbindande Ekenäs och Norra Hamnen med Hangö och övriga Finland.

Handel i något brutalare omfattning drabbade Ekenäs under Krimkriget i maj 1854, då två brittiska fregatter av nyaste typ  och en slup härjade i farvattnen utanför staden. Fregatten Arrogant under befäl av den företagsamme Kaptenen Sir Hastings Reginald Yelverton och slupen Hecla gjorde på morgonen den 20 maj en räd in i Ekenäs hamn baserat på rykten att det fanns handelsfartyg att kapa. Kanon och musköteld avlossades mellan försvarande grenadjärer och marinsoldater på fartygen. Skonaren Augusta med saltlast kapades utan större svårigheter. Kaptenen Yelverton blev sedermera både viceamiral och slutligen Amiral 1869 troligen mer på grund av andra meriter än räden i Ekenäs hamn.

När vi nu på historisk mark planerar Pier 25 är det med historiens vingslag i bakgrunden vi återskapar ett centrum för handel i hamnen med järnvägen och havet som en naturlig del av vårt projekt. Cirkeln för den naturliga mötes- och handelsplatsen  är sluten och en vi kan se starten på en ny era.

Ekenäs stads hamnordning 1911

Instruktioner för Ekenäs stads hamnmästare 1925

Karta över Ekenäs stad 1843

Karta över Ekenäs stad 1898