Pier 25

Norra Hamnen _wingren_donalds

Motståndarna till våra projekt hävdar ofta att de inte är motståndare till nyetableringar och då heller inte till en Prisma eller Citymarket etablering – Bara inte i Norra Hamnen. Ett av huvudargumenten är att det enligt deras uppfattning skadar Stadskärnan och då speciellt Kungsgatan.

Lagstiftningen reglerar var man får göra vår typ av etablering – Den skall göras i centrumnära område just för att förstärka, och värna om stadskärnor samt motverka extern etablering som försvårar stadskärnornas överlevnad. I Raseborg är, enligt vår uppfattning, det enda realistiska alternativet som förstärker stadskärnan därför Norra Hamnen. Alla övriga alternativ strider antingen mot gällande lagstiftning och landskapsplan eller har inte förutsättningarna på grund av bristande infrastruktur eller etableringsvilja från aktörerna.

I årtionden har hamnområdet i Ekenäs till stor del varit öde och stängd för allmänheten. Ända sedan den nya detaljplanen fann laga kraft har olika aktörer i 10 års tid misslyckats med att bebygga området. Den gamla Handelshamnen – Norra Hamnen – utvecklas nu till en modern maritim stadsdel där vi återskapar den naturliga mötes- och handelsplatsen som en del av stadskärnan. Med innovativ arkitektur och byggteknik och den moderna livsstilen som ledstjärna skapar vi en bostads och handelskvarter som kommer att bli en viktig del av Ekenäs maritima miljö.

En mångårig trend där externa handelsetableringar har utarmat stadskärnor är på väg att brytas och ifrågasättas. Vi går i bräschen för den nya trenden genom att vitaliserar och förtätar stadskärnan genom handels- och bostadsetableringar där de en gång i tiden redan fanns.

Peter Tanzer

12 mars, 2015

Ja, men inte Norra hamnen

Motståndarna till våra projekt hävdar ofta att de inte är motståndare till nyetableringar och då heller inte till en Prisma eller Citymarket etablering – Bara inte i Norra Hamnen. Ett av huvudargumenten är att det enligt deras uppfattning skadar Stadskärnan och då speciellt Kungsgatan. Lagstiftningen reglerar var man får göra […]
11 mars, 2015

Tänk om det varit tyst

Alla nya och innovativa projekt skapar debatt och väcker känslor. Jag hade varit riktigt orolig om det hade varit helt tyst, ingen kritik och inga avvikande meningar – då hade vi haft ett problem. När man är först med innovation, smarta lösningar och framtidsriktade koncept som inte är i samsvar […]
11 mars, 2015

Bloggens ändamål

Genom denna blogg vill vi besvara frågor som gäller Pier 25 och Port 19. En livlig ström av insändare både för och emot projekten har förts i lokalmedia. Vi kommer inte att ta ställning till allting. Stora projekt som dessa båda är har alltid väckt starka känslor, både positiva och […]