Pier 25

PIER 25 har fått kritik för att det är för stort, främst då i förhållande till Ekenäs småskalighet och den omgivande bebyggelsen. Vi erkänner – de som kritiserar har nog en poäng här, för visst har byggmassan ökat. Orsaken till detta är att den detaljplanen som vi nu vill ändra, tyvärr inte går att genomföra om man vill ha handel i Norra Hamnen. Byggrätten var helt enkelt för liten för att attrahera hyresgäster.

På mindre marknader är handel utan dagligvaror mycket svår att genomföra. I vårt fall har detta medfört att byggrätten måste ökas. Detta resulterade i den innovativa idén att bygga ett plan över järnvägen. Bygget över järnvägen medför att man på ett smart sätt knyter samman handeln på båda sidorna om järnvägen med en parkeringsanläggnin, som behövs för ett projekt som detta.

Den som betraktar vårt projekt gör det oftast ur ett fågelperspektiv. Men fågelperspektivet är inte den vinkel som man normalt ser en byggnad från. Från normal vinkel kommer inte PIER 25 att se alls lika massivt ut. Staden har tagit fram tre korta videoklipp som på ett utmärkt sätt proportionellt visar den riktiga bilden av PIER 25 i sitt rätta sammanhang med den omgivande bebyggelsen.

Videoklippen visar projektet ur flera olika perspektiv och ger en bra bild av hur det ser ut när du närmar dig PIER 25 både från land och från sjösidan.

Handelshamnen visit

Handelshamnen flyby

Handelshamnenmedbil

31 mars, 2015

Dimensioner i Norra Hamnen (videoklipp)

PIER 25 har fått kritik för att det är för stort, främst då i förhållande till Ekenäs småskalighet och den omgivande bebyggelsen. Vi erkänner – de som kritiserar har nog en poäng här, för visst har byggmassan ökat. Orsaken till detta är att den detaljplanen som vi nu vill ändra, […]
18 mars, 2015

Tillgängligheten – ett måste för konsumenten

Dagens konsumenter är smarta och mer upplysta än tidigare. De ställer större krav och kompromissar inte när det gäller för dem viktiga frågor. Tillgänglighet och valfrihet är något handeln måste anpassa sig till. I allt för stor grad har det varit en fråga om stadskärnor bestående av bilfria miljöer och […]
16 mars, 2015

Att kunna räkna

Läste med förvåning en insändare som kritiserar konsultbolaget Airix rapport och speciellt deras beräkningsmodeller när det gäller behovet av nya handelsytor i Raseborg fram till 2030. Insändaren konstaterar ”att metodiken inte är en prognosmodell, utan en minst 40-år gammal planekonomisk simuleringsmodell” som han själv använt i otaliga undersökningar under 80-talet. […]
13 mars, 2015

Anders Lillsunde står inte på vår mailinglista

Svar Insändare Anders Lillsunde VN 13/3 Norra Hamnen – PIER 25. Vi tackar Anders Lillsunde för hans engagemang och konstaterar som vanligt en grundmurad negativ inställning till allt och alla i vårt projekt. Om det hade varit tyst och inga åsikter framförts om vårt projekt hade jag varit riktigt orolig. […]