Att kunna räkna

Anders Lillsunde står inte på vår mailinglista
13 mars, 2015
Tillgängligheten – ett måste för konsumenten
18 mars, 2015

Att kunna räkna

pier25-inne2

Läste med förvåning en insändare som kritiserar konsultbolaget Airix rapport och speciellt deras beräkningsmodeller när det gäller behovet av nya handelsytor i Raseborg fram till 2030. Insändaren konstaterar ”att metodiken inte är en prognosmodell, utan en minst 40-år gammal planekonomisk simuleringsmodell” som han själv använt i otaliga undersökningar under 80-talet. Insändarens negativa inställning till allt vi gör är ju ingen nyhet då alla politiker, tjänstemän, konsulter, byggfirma, arkitekter – ja alla som är positiva till projektutvecklingen enligt han har fel.

Själv har jag använt multiplikationstabellen sedan tidigt 60-tal och den fungerar ju fortfarande. Utöver att den kritiserade konsultfirma Airix är välrenommerad och tillhör landets ledande för att göra handelsutredning så används den samma metodiken och grundmaterialet av myndigheter, expertis, branschfolk etc. etc. Nylandsförbund, Landskapsföreträdare och myndigheter i Helsingfors använder samma grunddata och har kommit fram till samma slutsatser som Airix. Låt oss heller inte glömma att de större och ledande aktörerna på marknaden så som H&M, Kesko, S-gruppen mm. alla har egna analysverktyg där de noga gör sina marknadsbedömningar och behov för de närmaste årtiondet. Behovet av nya handelsytor i Raseborg fram till 2030 är 27 000 kvadratmeter där vårt projekt endast täcker 15 400 kvadratmeter affärsyta vilket utgör 57 procent av behovet.

I insändaren pekas bland annat på att köpcentrumutveckling visar ”att nyproduktion ofta får kämpa en hel del med dubbelutslagningar som följd. Både centrets butiker liksom de andra får problem och kan läggas ned”. Det är inte onaturligt med att 10-15 % av hyresgästerna i ett nyetablerat köpcenter skiftas ut under den första 3 års period. Att etablerade butiker också kan få problem är naturligt och jag skulle nog vilja säga t.o.m. önskvärt då det är till gagn för konsumenten och invånarna. Det kan ju knappast vara så att invånarna och konsumenterna just i Raseborg är nöjda med att inte kunna göra sina inköp när det passar dem bäst eller att behöva åka 7-10 mil en väg för att handla attraktiva varor.

Peter Tanzer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *